top of page

Grundoplysninger om advokatvirksomheden Sp/f Eli Thorsteinsson advokatur

Advokatfirmaet er organiseret som et anpartsselskab med færøsk skatteidentifikationsnummer 648760 og færøsk virksomhedsregistreringsnummer 7524 og har tegnet ansvars- og garantiforsikring hos HDI Global Specialty SE, som også dækker Eli Thorsteinsson advokat. Firmaet har ikke ansat andre advokater. HDI Global Specialty SE, Danmark er en dansk filial af HDI Global Specialty SE i Tyskland og er beliggende på Indiakaj 6, 1. sal, DK-2100 København Ø. Forsikringen dækker alle juridiske aktiviteter i advokatfirmaet, under denne Eli Thorsteinsson advokat, uanset hvor de juridiske aktiviteter finder sted.

 

Eli Thorsteinsson modtog advokatbeskikkelse af det danske Justitsministerium den 4. januar 2016, er medlem af det danske Advokatsamfund og er eneejer af advokatfirmaet. Kontaktoplysningerne for Eli Thorsteinsson er de samme som for firmaet, dvs. Børkugøta 12, FO-100 Tórshavn, e-mailadresse eth@eth.fo og telefonnummer +298 590989.

 

Advokatfirmaet og Eli Thorsteinsson advokat er under tilsyn af det danske Advokatsamfund og er underlagt reglerne for god advokatskik, herunder § 164 i Færøsk retsplejelov og de etiske regler for advokatprofessionen. Se mere på det danske Advokatsamfunds hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

 

Advokatfirmaet har en bestemmelse i sine forretningskontrakter om, at alle tvister mellem klienten og firmaet skal løses i overensstemmelse med gældende færøsk lovgivning og ved de færøske domstole. Hvis en klient er utilfreds med en advokats salær eller adfærd og ikke kan nå til enighed i sagen, er der altid mulighed for at appellere til Advokatnævnet. Se mere på www.advokatnaevnet.dk.

 

Firmaet har en fælles klientbankkonto hos Betri Banki. Læs mere om indskudsgaranti i firmaets vilkår og betingelser her på hjemmesiden.

bottom of page