top of page

Udvalgte forretningsområder

Virksomheden kan tilbyde rådgivning og tjenester inden for blandt andet følgende retsområder:

 • Bankvirksomhed

 • Forsikringsvirksomhed

 • Databeskyttelse / GDPR

 • Erhvervs- og selskabsret

 • Søret

 • Telekommunikationsret

 • Byggeret

 • Fast ejendom

 • Udlejning / Lejeret

 • Boligforeninger, herunder ejerlejlighedsforeninger og andelsboligforeninger

 • HR-jura / Arbejdsret

 • Markedsføring og forbrugerrettigheder

 • Forvaltningsret

 • Kommunalret

 • Skatteret

 

Derudover leverer virksomheden rådgivning og juridiske tjenester inden for blandt andet følgende områder:

 • Kontrakter og forhandlinger

 • Inddrivelse af gæld

 • Retssager

 • Privatretlige forhold for enkeltpersoner

Databeskyttelsesret

Virksomheden tilbyder rådgivning om databeskyttelseret. Eli Thorsteinsson har internationale certificeringer fra IAPP (International Association of Privacy Professionals) inden for databeskyttelsesret/GDPR og generel databeskyttelse.

 

Eli kan fx hjælpe med følgende:

 • Databehandleraftaler

 • Skriftlige politikker, procedurer osv.

 • Rådgivning til både dataansvarlige og databehandlere

 • Databeskyttelsesansvarlig (DPO-funktion) i henhold til særlig aftale

 • Undervisning af medarbejdere

 • Complianceundersøgelser

Kursusvirksomhed

Af og til arrangeres der kurser inden for specifikke juridiske områder.

 

Eli har omfattende erfaring med undervisning fra blandt andet Færøernes Universitet (Fróðskaparsetur Føroya) på både bachelor- og kandidatniveau samt fra andre kursusaktiviteter.

Eli har undervisningserfaring inden for blandt andet bankret, hvidvasklovgivning, databeskyttelseslovgivning, byggeret, ejendomsret, pantrettigheder, lovgivning om ejerlejlighedsforeninger og andre boligforeninger samt anden jura.

Det er også muligt at arrangere interne kurser til din virksomhed, institution eller forening, hvis I har et specifikt juridisk emne, I gerne vil have gennemgået nærmere.

Kontakt Eli Thorsteinsson advokat med dine spørgsmål om jurakurser.

Advokatundersøgelser

Nogle gange kan både virksomheder, institutioner osv. have behov for at foretage undersøgelser af visse forhold. Det kan være en fordel at lade en uafhængig part stå for sådanne undersøgelser.

Eli har erfaring med at udføre både interne og eksterne juridiske undersøgelser.

Har I brug for en ekstern og uafhængig advokatundersøgelse af ethvert forhold, er I velkomne til at kontakte advokat Eli Thorsteinsson.

Whistleblowerordning

I samarbejde med ekstern leverandør kan advokatfirmaet tilbyde en sikker og smidig løsning, hvor whistleblowersystemet er skræddersyet til jeres arbejdsplads.

Systemet vil efter en fast aftale blive administreret af advokatfirmaet.

Alle meddelelser via systemet vil blive håndteret fortroligt af advokat Eli Thorsteinsson på vegne af virksomheden.

 

Tag kontakt til Eli Thorsteinsson advokat for at høre og aftale nærmere.

Outsourcing- eller serviceaftale vedrørende det juridiske arbejde

Undertiden kan det være en mere smidig løsning at indgå en fast aftale med en ekstern advokat om det juridiske arbejde på arbejdspladsen, i stedet for eksempelvis at ansætte en person.

For eksempel er det muligt at indgå en serviceaftale herom, hvor advokatfirmaet overtager de juridiske opgaver hos virksomheden efter en klar aftale. På den måde får I jeres egen interne juridiske afdeling.

Tag kontakt til Eli Thorsteinsson advokat for at høre nærmere.

bottom of page