top of page

Privatlivspolitik

Hos Sp/f Eli Thorsteinsson advokatur (herefter benævnt virksomheden) prioriteres datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan virksomheden behandler de oplysninger, som virksomheden modtager om dig, når du som kunde hos virksomheden bruger de tjenester, som virksomheden tilbyder.

 

Dataansvar

Virksomheden er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. De juridiske oplysninger om virksomheden er følgende:

Sp/f Eli Thorsteinsson advokatur

Børkugøta 12, FO-100 Tórshavn

Mobilnr. +298 590989

E-mail: eth@eth.fo

Faroese TIN.: 648760 / Company reg.nr.: 7524

 

Virksomheden som databehandler

I visse tilfælde kan virksomheden fungere som databehandler for en kunde, f.eks. hvis virksomheden håndterer en whistleblower-ordning for en forening eller en virksomhed, hvis virksomheden lader elektroniske platforme stå til rådighed, f.eks. elektroniske datarum i forbindelse med køb og salg af virksomheder, til udbud af varer og tjenesteydelser osv.

Når virksomheden fungerer som databehandler, handler virksomheden i overensstemmelse med retningslinjerne fra den dataansvarlige og i henhold til en specifik databehandleraftale. I sådanne tilfælde er denne privatlivspolitik ikke gældende.

 

Formål med behandlingen og kategorier af personoplysninger

I forbindelse med levering af tjenester kan virksomheden behandle følgende oplysninger om dig:

 

Juridiske tjenester og opgaver

Hvis du er kunde hos virksomheden eller en mulig kommende kunde, behandles personoplysninger om dig for at kunne yde dig en juridisk tjeneste med henblik på at opfylde eller leve op til den aftale, som virksomheden har indgået med dig eller den kunde, du repræsenterer.

Virksomhedsrelaterede oplysninger er normalt ikke omfattet af databeskyttelsesloven, men virksomheden kan under visse omstændigheder behandle dine samarbejds-, kontaktoplysninger og professionelle oplysninger, herunder navn, email-adresse, telefonnummer, adresse, stilling, uddannelse og vores forretningsmæssige forbindelse. Derudover behandler virksomheden oplysninger om økonomiske forhold, herunder betalingsoplysninger og skatteoplysninger. Retsgrundlaget for behandlingen kan findes i databeskyttelseslovens § 8, stk. 1, nr. 2, da behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale med kunden eller som en del af kundens anmodning, før en eventuel aftale indgås.

 

Virksomheden kan også behandle følsomme personoplysninger afhængigt af de konkrete omstændigheder i sagen eller sagerne, hvor virksomheden bistår kunden, forudsat at den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at bevise, gøre gældende eller forsvare juridiske krav. Behandlingen kan også finde sted, hvis det er nødvendigt for at forfølge legitime interesser, og disse interesser vejer tungere end den registreredes interesser, rettigheder eller friheder. Videregivelse uden samtykke kan kun finde sted, når videregivelsen vedrører private eller almindelige interesser, der klart overstiger interesserne, der kræver fortrolighed.

 

Da virksomheden er en advokatvirksomhed, er virksomheden underlagt forpligtelser i henhold til hvidvaskloven i forbindelse med nogle af de juridiske tjenester, virksomheden leverer. I denne sammenhæng behandles personoplysninger også, herunder oplysninger om identitet, såsom navn, personnummer, pasnummer osv. Virksomheden behandler kun identitetsoplysninger, der er indhentet med henvisning til hvidvaskloven, for at opfylde forpligtelserne i henhold til denne lov og ikke til kommercielle formål. Retsgrundlaget for behandlingen er hvidvaskloven som helhed.

 

Kurser

Hvis du tilmelder dig et kursus, som virksomheden arrangerer, kan virksomheden i den forbindelse behandle dine personoplysninger. Virksomheden behandler dit navn, stilling og arbejdssted, email-adresse og adresse i den forbindelse. Retsgrundlaget for behandlingen kan findes i databeskyttelseslovens § 8, stk. 1, nr. 2. Disse oplysninger opbevares i 9 år.

 

Virksomheden kan i forbindelse med planlægning af kurser videregive dine personoplysninger til relevante samarbejdspartnere. Dette kan f.eks. være udbydere af webinar-løsninger eller undervisere uden for virksomheden. Oplysninger om samarbejdspartnere i forbindelse med konkrete kurser og lignende arrangementer vil normalt være tilgængelige, når du tilmelder dig.

 

Nyhedsbreve

Virksomheden producerer og sender ikke nyhedsbreve eller lignende direkte til modtagerne. Hvis virksomheden begynder at tilbyde en sådan tjeneste i fremtiden, vil denne politik blive opdateret i overensstemmelse hermed.

 

Markedsføring

Hvis virksomheden ønsker at bruge dine personoplysninger til markedsføring, vil samtykke altid blive indhentet i henhold til databeskyttelseslovens bestemmelser. Retsgrundlaget for behandlingen kan i så fald findes i databeskyttelseslovens § 8, stk. 1, nr. 1. Det vil altid være muligt at tilbagekalde et givent samtykke. 

Hjemmeside og cookies

Hjemmesiden for virksomheden har i øjeblikket ingen funktioner eller værktøjer, der kræver behandling af personoplysninger. 

 

Hjemmesiden, sum er lavet med hjemmeside-platformen wix.com, indeholder dog cookies, der er nødvendig for hjemmesidens drift og funktionalitet. Virksomheden gemmer dog ikke personlige oplysninger om dig som besøgende på hjemmesiden, og du kan ikke spores via disse cookies. Læs mere om hvilke cookies hjemmesiden bruger på bunden af denne side. 

En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores webservere og gemmes af din internetbrowser. Der findes to typer cookies, almindelige cookies og sessionscookies. Sessionscookies udløber, når du lukker din browser, og der gemmes derfor ikke noget på din computer. Almindelige cookies gemmes på din computer i længere tid.

 

Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies, kan din browser indstilles til ikke at gemme cookies, eller du kan informeres, hver gang en hjemmeside anmoder om at gemme en cookie. Du kan altid manuelt slette cookies fra din harddisk. Du kan også slette tidligere gemte cookies via browseren. Se hjælpesiden i din browser for mere information. Hvis du ikke accepterer cookies, kan det føre til begrænset funktionalitet på flere hjemmesider.

Sociale medier - virksomhedssider på LinkedIn og Facebook

Virksomheden er aktiv på de sociale medier. I øjeblikket har virksomheden en virksomhedsside på LinkedIn og en på Facebook. Hvis dette ændres, vil denne politik blive opdateret i overensstemmelse hermed.

Når du interagerer med virksomheden på disse sider på LinkedIn og Facebook, gør du oplysninger tilgængelige for virksomheden og pågældende sociale medie, f.eks. når du reagerer på virksomhedens opslag, skriver kommentarer og deler indhold, ligesom virksomheden behandler oplysninger om, at du "synes godt om" virksomhedssiden eller følger virksomheden på de sociale medier. Derudover behandles almindelige oplysninger om dig, som fx identitetsoplysninger, kontaktoplysninger osv. Formålet med behandlingen er at markedsføre virksomheden på det givne sociale medie. 

Retsgrundlaget for behandlingen findes i databeskyttelseslovens § 8, stk. 1, nr. 6, og virksomhedens legitime interesse for at markedsføre sig som advokatvirksomhed på de sociale medier, herunder også at gøre kunder og potentielle kommende kunder opmærksomme på relevant indhold og nyheder.

Ved at bruge disse to sociale medier bruger de pågældende sociale medier selv de oplysninger, der indsamles via virksomhedens side, og virksomheden og henholdsvis LinkedIn og Facebook kan anses for at være fælles dataansvarlige for behandlingen af disse oplysninger.

Du kan læse mere om fælles dataansvar, ansvarsfordelingen, behandlingen osv. med LinkedIn her: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum og med Facebook her: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 

Oplysninger på sociale medier slettes normalt, når virksomheden sletter et opslag, eller når du sletter din kommentar, deling, reaktion eller ophører med at "synes godt om" eller følge virksomheden på de sociale medier.

Modtagere

I visse tilfælde deler din virksomhed dine personoplysninger med samarbejdspartnere og leverandører, f.eks. IT-leverandører. Disse behandler kun dine personoplysninger på vegne af virksomheden og i overensstemmelse med retningslinjerne fra virksomheden.

Virksomheden kan også videregive dine personoplysninger til eksterne tredjeparter, hvis det kræves af virksomheden, eller det er en del af tjenesten til kunden. Dette kan f.eks. være til politiet, SKAT, andre offentlige myndigheder, domstole, skifteretter, andre advokatfirmaer, modparter i retssager samt eksterne samarbejdspartnere som undervisere.

I forbindelse med, at virksomheden skal modtage klientmidler på en klientkonto, har virksomheden i visse tilfælde pligt til at videregive oplysninger om kunden til pengeinstituttet, så det kan opfylde de forpligtelser, der pålægges pengeinstituttet i hvidvaskloven.

Tredjelande

Virksomheden overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (dvs. lande uden for EU/EØS), medmindre det er nødvendigt i den konkrete sag. Det kan f.eks. være, fordi virksomheden i forbindelse med rådgivning af dig som kunde er nødt til at indhente ekstern rådgivning, f.eks. eksterne forbindelser/samarbejdsadvokater, finansielle rådgivere, andre rådgivere, pengeinstitutter, forsikringsselskaber osv., for at yde den ønskede rådgivning. I den forbindelse kan det også være nødvendigt at inddrage de relevante udenlandske myndigheder.

En sådan overførsel af dine personoplysninger vil ske i overensstemmelse med § 62, stk. 1, nr. 2-5 i databeskyttelsesloven. Ved overførsel af personoplysninger i andre situationer sikrer virksomheden, at der foreligger et overførselsgrundlag, og at kunden bliver informeret herom.

Sikkerhed

Virksomheden har procedurer, der sikrer, at virksomheden har den nødvendige sikkerhed og dermed også opfylder kravene til implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dette gøres for at sikre dine personoplysninger bedst muligt, både med hensyn til kvalitet og fuldstændighed.

Opbevaring og sletning

Virksomheden sletter dine personoplysninger, når virksomheden ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, der er nævnt ovenfor. Særlige lovbestemmelser, herunder f.eks. i bogføringsloven, hvidvaskloven, forældelsesloven osv., kan dog give virksomheden en pligt eller ret til at opbevare oplysningerne i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de anonymiseres.

Personoplysninger, som virksomheden indsamler i henhold til hvidvaskloven, opbevares i 5 år efter afslutningen af kundeforholdet og slettes derefter.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, virksomheden behandler om dig, med visse undtagelser, som er fastsat i lovgivningen. Derudover har du ret til at protestere mod indsamlingen og yderligere behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til at få rettet dine oplysninger eller bede virksomheden om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du anmoder virksomheden om at slette dine personoplysninger, sletter virksomheden de oplysninger, der er registreret om dig, uden unødig forsinkelse, medmindre virksomheden kan fortsætte behandlingen på et andet retligt grundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at fastlægge et retskrav eller for at besvare henvendelser fra dig.

I visse tilfælde kan du også anmode virksomheden om at give dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og anmode om, at virksomheden overfører oplysningerne direkte til en anden dataansvarlig (retten til dataportabilitet).

Hvis virksomheden behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Dette kan gøres ved at kontakte virksomheden direkte. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, ophører virksomheden med at behandle dine personoplysninger, medmindre virksomheden har en retlig eller kontraktmæssig forpligtelse til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine oplysninger på et andet retligt grundlag, herunder også i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev udført før tilbagekaldelsen af samtykket.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte virksomheden når som helst.

Virksomheden beder dig om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver tilstrækkelige oplysninger, så virksomheden kan behandle din anmodning, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så virksomheden kan identificere dig og besvare din henvendelse. Virksomheden svarer hurtigst muligt.

Hvis du er uenig i den måde, virksomheden behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som virksomheden behandler personoplysningerne til, er du velkommen til at kontakte virksomheden. Du har også mulighed for at indgive en klage til:

Dátueftirlitið (det færøske Datatilsyn)

Tinganes

Postboks 300, FO-110 Tórshavn

E-mail: dat@dat.fo

Tlf.nr. (+298) 309100

Links til andre hjemmesider

På virksomhedens hjemmeside findes der links til andre hjemmesider. Virksomheden påtager sig intet ansvar for indholdet på andre hjemmesider eller for deres praksis vedrørende indsamling af personlige oplysninger.

Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse privatlivspolitikken og andre relevante politikker for hjemmesiden.

Ændringer i privatlivspolitikken

Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre denne privatlivspolitik på grund af væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden og andre sider på sociale medier.

Kontakt

Skriv til eth@eth.fo - med "Privatlivspolitik" i emnefeltet, hvis virksomheden skal ændre eller slette personlige oplysninger, som virksomheden har registreret om dig, eller hvis du har spørgsmål til retningslinjerne i privatlivspolitikken.

 

Lagt ud den 15. oktober 2020. Opdateret med oplysninger om hjemmesidens brug af cookies den 3. april 2024. 

 

Privatlivspolitikken er gældende fra 1. januar 2021. 

 

Sp/f Eli Thorsteinsson advokatur

Ovenstående er en oversat version af gældende privatlivspolitik på færøsk. Såfremt der i en bestemmelse er uoverensstemmelser mellem ovenstående version og den gældende færøske version, er det den færøske version der har forrang. 

Når der i det ovenstående henvises til lovgivning, som f.eks. databeskyttelsesloven, hvidvaskloven osv., så henvises der til gældende færøsk lovgivning på området, medmindre andet er udtrykkeligt angivet.

Cookies 

Hjemmesiden bruger i øjeblikket disse nødvendige cookies: 

Cookies
bottom of page